Moleküler Sitogenetik (FISH)

Moleküler Sitogenetik (FISH)

Moleküler sitogenetik; moleküler biyolojinin katkısı ile kromozom analizlerinin kapsamını genişletip tanı çözünürlüğünü yükselten; konvansiyonel sitogenetik yöntemlerde teşhisi sağlanamayan anomalilerin işaretli DNA probları (DNA’ya bağlanabilen minik moleküller) kullanılarak tespitini sağlayan etkili ve hızlı yöntemlerdir.

Moleküler sitogenetik, FISH yöntemi;

  • Prenatal Tanıda Amniyon Sıvısı, CVS, Kemik İliği, Periferik Kandan FISH ile Hızlı Anöploidi (Kromozom Sayısı Anomalileri) İncelemesinde
  • Normal Sitogenetik Yöntemlerle Tespit Edilemeyen Mikrodelesyon Sendromlarının Tanısında
  • Kanser Sitogenetiği
  • Dokuda Enfeksiyon Ajanlarının Tanısı
  • Rutin Sitogenetik İncelemelerde Görülen Değişimlerin Ayrıntılı İncelenmesinde
  • Hematolojik Kanserlerde
  • Kanser Dokusu / Biyopsi Materyalinin Genetik İncelemelerinde
  • Bazı Kromozom Analizinde Saptanamayan Yapısal ve Sayısal Anomalilerin Tespitinde Kullanılır.

Search

+