Sars Covid 19 Tanı Yöntemi

Sars Covid 19 Tanı Yöntemi

Dünya Sağlık Örgütü hastalığın tanısı için çeşitli ve gerekli protokolleri açıklamıştır. Bu protokollerde standart test yöntemi gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu yani bilinen adı PCR testidir. PCR Testi;

 • Hastalık belirtisi olan veya bulaşma ihtimali bulunan kişiden nazofarengeal (geniz ve burun) sürüntü yöntemi ile alınmaktadır.
 • Moleküler düzeyde bir test olduğu için en doğru tespit yöntemidir.
 • Test ile virüs genomu (Korona Virüs için RNA) taraması yapılmaktadır.
 • Virüsün kuluçka döneminden itibaren hasta/taşıyıcı tanısı konulmaktadır.

Uzun süren ve sürecek olan bu pandemi de iş, eğitim ve sosyal hayatlarına devam etmek durumunda bulunan, hasta olan kişiler ile temasta bulunmak zorunda kalan, belirti gösteren veya şüphesi bulunan, ulaşım araçları kullanmak suretiyle başkalarının yaşamını tehdit etmek istemeyen kişiler ve gruplar (iş yeri, okul, üniversite) bulunmaktadır. Bu tür kaygısı olan gruplar (20 kişi ve üstü) için Sağlık Bakanlığı onaylı Laboratuvarımız;

 • Numune almada etkin ve yetkin personelimiz gerekli önlemleri alarak belirtilen adrese gelerek numune almakta,
 • Alınan numuneler bakanlık ve halk sağlığı tarafından onaylı PCR kiti ile süratle çalışma yapmakta,
 • Şüpheli çıkan test sonuçlarını tekrar çalışmakta,

Bu hizmet ve kurumsal yapımız hakkında ayrıntılı bilgi almak istenirse bizimle iletişime geçilerek en kısa sürede size ulaşılacaktır.

 1. SARS-COV-2 Real Time Pcr Yöntemi
  COVID-19 olgularının rutin doğrulaması gerçek-zamanlı reverse transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (rRT-PCR) gibi virus RNA’sının özgül dizilerinin saptanması ve gerekli olduğunda nükleik asit dizi analizi yöntemi ile doğrulanması temeline dayanmaktadır. RNA ekstraksiyonu biyogüvenlik kabini içinde uygulanmalıdır. Her ne kadar şu ana kadar moleküler testler için N, E, S, RdRp genlerini hedefleyen farklı protokoller yayınlamış olsa da SARS-CoV-2 virüsünün yaygın bir şekilde görüldüğü yerlerde örnek olarak tek bir tanımlayıcı hedefe yönelik rRT-PCR ile tarama yapılması gibi daha basit bir algoritma benimsenmesi yeterlidir.
 1. Serolojik Testler (Hızlı Tanı Kit, Kart-Kaset Test)
  Serolojik testler COVID-19’u asemptomatik veya semptomatik geçirenlerde genel olarak belirli bir süre sonra antikor cevabı (IgM, IgA ve IgG) gelişmektedir. Bu nedenle serolojik testler hastalığın erken döneminde tanı amacıyla kullanılamaz. İlk antikor yanıtı (IgM) 6-7 günden sonra başlamakla birlikte hastaların çoğunda antikor pozitifliği belirtilerin başlamasından 10 gün sonra gelişmektedir. Tespit edilen antikorların bağışıklık sağlayıp sağlamadığı ve ne kadar süreyle tespit edilebileceği (IgG) bugün için kesin belli değildir.
 • Dünya genelinde uygulanan tanı yöntemi literatür çalışmalarında COVID-19 tanısında RT-PCR uygulamaları esas alınması gerekliliği bulunmaktadır.

Tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de insan yaşamını tehdit eden ve günlük yaşam kalitemizi etkileyerek değiştiren salgın;

 • Enfekte kişilerin öksürmek, hapşırmak, gülmek ve konuşma sırasında çevreye saçılan solunum damlacıklarının hava yoluyla saçılmasıyla,
 • Enfekte kişilerin 3 veya 4 adım mesafede bulunmasıyla,
 • Enfekte kişilerin ev, iş veya kalabalıkta aynı ortamda bulunmasıyla,
 • Virüsü taşıdığı halde belirti göstermeyen (Asemptomatik) kişilerin kontrolsüz ve önlemsiz dolaşımıyla,
 • Maskesiz, mesafesiz ve gerekli hijyen tedbirleri olmadan kolaylıkla bulaşmakta ve yayılmaktadır.

Search

+